DANE OSOBOWE

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania informacji o zdarzeniach i kursach związanych z Instytutem Marpy, głównie w Ośrodku KDC, a także służą do otrzymywania linków do nagrań z kursów i zdarzeń.

2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Marpy Ośrodek Misyjny,
    ul. J.Nowaka - Jeziorańskiego 49/U12, 03-982 Warszawa, Regon 810752902

3. Masz prawo dostępu do swoich danych - modyfikowania oraz usunięcia z bazy poprzez e-mail:  lub osobiście.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

1. Administrator zapewnia ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w bazie, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych  przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

COOKIES

1. Cookies tworzone podczas sesji wejścia na naszą stronę nie identyfikują danych osobowych, służą do usprawnienia działania strony i tworzenia anonimowej statystyki wejść. Użytkownik może je usunąć w swoim komputerze za pomocą opcji przeglądarki.