medytacja

Witajcie,

W nawiązaniu do wiosennych zapowiedzi na spotkaniach w KDCL, w świetle planowanej w przyszłym roku wizyty Jego Świątobliwości XVII Karmapy w Polsce, zapraszam do Karma Dechen Chöling na ośmiomiesięczny program Stopniowej Medytacji Pustki. Osobom zainteresowanym zostanie przesłany plik z podstawowymi informacjami o autorze programu, Khenpo Cultrimie Gjamco Rinpocze, istocie praktyki i jej etapach.

Spotkanie wprowadzające do praktyki, w tym do medytacji analitycznej oraz powtórzenie pierwszego stopnia - Medytacji nad nieistnieniem jaźni w osobach i tożsamości w rzeczach, odbędzie się w sobotę 02 września, w godzinach 09:00-12:00 i 13:00-16:00 w Karma Dechen Chöling. Powtórzymy esencję tego poziomu nauczaną przez Aczarję Lamę Tenpę Gjalcena oraz Jima Scotta. Przypomnimy Wskazówki do medytacji analitycznej udzielane przez prof. Philipa Stanleya.

Terminy kolejnych, cotygodniowych spotkań uzgodnimy z zainteresowanymi udziałem w tym projekcie. Planuję także możliwość udziału w cotygodniowych spotkaniach przez Internet.

Udział w części pierwszej jest nieodpłatny. Wszelkie datki na pokrycie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem programu są jednakże mile widziane. Zainteresowanych proszę o zgłaszenie swojego udziału na adres: w terminie do 01 września 2017.

Drugi stopień medytacji pustki przedstawiony będzie przez Jima Scotta w weekend 13-15 października, a trzeci w weekend 08-10 grudnia. Odpłatność za nie będzie ustalona w późniejszym terminie.

Pomiędzy weekendami planuję także cotygodniowe spotkania z praktyką, wyjaśnieniami i rozszerzeniem o wybrane materiały z programu Nitartha.

Proszę o przesłanie tej wiadomości potencjalnie zainteresowanym udziałem w programie.

Zapraszam do wspólnej praktyki,
Tomasz Szczygielski

KDCL