Losar w Karma Dechen Chöling

 

Niedziela 26 lutego, godz. 20:30-00:30

Ośrodek Karma Dechen Chöling oraz zespół redakcyjny profilu Dzongsar Khjentse Rinpocze in Polniszer Szprache serdecznie zapraszają na spotkanie z okazji nadejścia nowego roku tybetańskiego.

W programie m.in. pokaz filmu fabularnego w reżyserii Dzongsara Khjentse Rinpocze, Sutra resounding - wspólna recytacja sutr z połączeniem internetowym z grupami na całym świecie i krótkim wystąpieniem Rinpocze na żywo.

Losar 2017


Czym jest sutra resounding?
Sutra resounding to głośna recytacja słów Buddy nawiązująca do zakorzenionej w tradycji buddyzmu tybetańskiego ceremonii recytacji Kangjuru, czyli tybetańskiego kanonu buddyjskiego. W trakcie ceremonii każdy mnich jest odpowiedzialny za recytację innego fragmentu kanonu podzielonego między uczestników w taki sposób, by jednocześnie głośno czytając swoje teksty, wyrecytowali cały Kangjur.

Będziemy wdzięczni za mailowe zgłoszenie udziału w spotkaniu - pozwoli nam to przygotować odpowiednią ilość tekstów. Prosimy również o informację, czy teksty do recytacji mogą być w języku angielskim. W razie potrzeby przygotujemy teksty polskie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zasilenie baru z przekąskami mile widziane.

Zgłoszenia z hasłem LOSAR w temacie wiadomości prosimy kierować na adres

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

20:30-21:00 Rozpoczęcie

20:50-21:00 Kilka słów o Dzongsarze Khjentse Rinpoche, reżyserze filmu Vara: A Blessing,

21:00-22:36 Vara: A Blessing (96 min.) – film w angielskiej wersji językowej

22:40-23:00 Krótka przerwa, dystrybucja tekstów

23:00-23:15 Prezentacja projektu 84000: Translating the Words of the Buddha

23:15-23:30 Gotowość techniczna

23:30-23:35 SUTRA RESOUNDING - wprowadzenie

23:35-23:45 Przesłanie Dzongsara Khjence Rinpocze do uczestników Sutra resounding na całym świecie

23:45-00:15 Sutra resounding, poświęcenie zasługi

00:15-00:25 Dzongsar Khjence Rinpocze – podsumowanie (5 min.)

00:30 Życzenia na Nowy Rok Tybetański, zakończenie spotkania