Od 7 grudnia do 9 grudnia odbędzie się w naszym ośrodku kurs z Aczarją Kelsang Wangdi "Wyjaśnienie Stanu Wrodzonego", którego autorem tekstu jest Dakpo Taszi Namgjal. Serdecznie zapraszamy, link do szczegółów kursu znajdziecie w kalendarium. 


Acharya LamaAczarja Lama Kelzang Wangdi, urodził się we wschodnim Butanie w roku 1970. Studiował przez 9 lat na uniwersytecie Karma Śri Nalanda w Rumteku (Sikkim), na którym uzyskał tytuł Aczarji i Ka Rabdziam. Potwierdza to, iż jest on w pełni wykwalifikowanym nauczycielem nauk i filozofii buddyjskiej. Przed przyjazdem do Europy nauczał przez kilka lat w Nalanda Szedra w Rumteku. Przez dziewięć lat studiował filozofię buddyjską na Uniwersytecie Karma Shri Nalanda w Rumteku/ Sikkim. Następnie przez kilka lat uczył w Karma Shri Nalanda. Od 2004 roku Kelzang mieszka i pracuje jako lama-rezydent w Instytucie Kamalasila. 

Będzie to kurs zawierający dużo cennych wyjaśnień, o czym mówi lista zagadnień.

Steps of Guidance
Guidance Through Shamatha
Shamatha with Attributes
Supported Shamatha
Unsupported Shamatha
Shamatha with Breathing Practice
Shamatha without Breathing Practice 
Shamatha without Attributes
Tightening
Loosening
Guiding by Means of Vipashyana
Establishing the Identity of Mind and the Various, Perceptions
Establishing the Identity of Mind – the Basis
Establishing the Identity of Thoughts and Perceptions
The Expression
Clearing Up Uncertainties About Basis and Expression
Resolving That Thoughts Are Mind
Resolving That Perceptions Are Mind 
Investigating the Calm and the Moving mind
Resolving That All Experience Is Nonarising
Steps of Pointing-Out Instruction
The Actual Pointing Out of the Innate
Pointing Out Innate Mind-Essence 
Pointing Out Innate Thinking
Pointing Out Innate Perception
Eradicating Faults and Identifying the Meditation Practice
Describing Mistakes and Faulty Meditation
Explaining Flawless Meditation Practice
General Reasons for Meditation Training
Special Training without Separating Meditation and Postmeditation
Cutting through Hindrances, Sidetracks and Straying
Sidetracks
Enhancing by Transcending into Nonarising
The Time for Transcending
Investigating Thoughts and Perceptions
Investigating the Meditation and the Meditating Mind
The Actual Transcending into Nonarising Openness
Mingling Meditation and Postmeditation, Day and Night
The Time for Utilizing and the Conducts 
Developing Strength by Utilizing the Conducts 
Utilizing Thoughts
Utilizing Emotions
Utilizing Gods and Demons
Utilizing Suffering
Utilizing Sickness
Utilizing the Process of Dying
How Realization Arises and the Enhancement Practices
The Various Ways Realization Arises
One-Pointedness and Its Enhancement
Simplicity and Its Enhancement
One Taste and Its Enhancement
Nonmeditation and Its Enhancement
THE WAY TO TRAVERSE THE PATHS AND BHUMIS THROUGH MEDITATION TRAINING