"W maju i czerwcu 2014 roku Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże przyjechał na dwa tygodnie do Niemiec, spełniając wieloletnie marzenie swoich europejskich uczniów. Podczas tej historycznej wizyty podróżował po Niemczech, nauczając w salach wypełnionych po brzegi, spotykając się z przywódcami różnych religii i wykonując swoje obowiązki jako głowa dziewięćsetletniej buddyjskiej linii przekazu.
Dla wielu ludzi wizyta Siedemnastego Karmapy była nie tylko bezprecedensowym wydarzeniem, ale także powrotem do domu, na rodzinną ziemię. Poprzednik Siedemnastego Karmapy w linii Karmapów – Jego Świątobliwość Szesnasty Karmapa Rangdżung Rigpe Dordże – odegrał kluczową rolę w popularyzacji buddyzmu tybetańskiego w Europie lat siedemdziesiątych. Podczas dwóch ważnych wizyt Szesnasty Karmapa odwiedził kilkanaście krajów, prowadząc ceremonie Czarnej Korony i zasiewając ziarno Dharmy w sercach niezliczonej rzeszy Europejczyków. Czterdzieści lat później wielu tych uczniów, być może już lekko posiwiałych, przyjechało z całej Europy do Niemiec, aby wysłuchać Siedemnastego Karmapy i podtrzymać w ten sposób więź nawiązaną z jego poprzednikiem.
Podczas swojej wizyty Siedemnasty Karmapa również nawiązał kontakty z wieloma ludźmi, szczególnie zaś zależało mu na kontaktach z młodymi ludźmi. Jego Świątobliwość często mówi o najważniejszych problemach świata, przed którymi stoi młode pokolenie. Robi tak nie tylko jako wielki przywódca duchowy, lecz także jako niespełna trzydziestoletni młody człowiek, który razem ze swoim pokoleniem ponosi odpowiedzialność za stawienie czoła tym wyzwaniom.
Przestrogi dotyczące dewastacji środowiska naturalnego,konsumpcjonizmu i chciwości oraz ukazywanie współczucia i miłującej dobroci jako wartości uniwersalnych znalazły silny oddźwięk wśród tysięcy osób, które uczestniczyły w spotkaniach z Karmapą. Jego Świątobliwość mówił wprost do serc nie tylko buddystów, ale też wielu ludzi świeckich, świadomych, że dzisiejszy świat potrzebuje mądrości i współczucia" ze wstępu do książki „Pielęgnując współczucie” - nauki  z  pierwszej  wizyty  w  Europie -  XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże.

Pielegnujac Wspolczucie PL

pobierz e-book bezpłatnie, klikając link lub obejrzyj online klikając miniaturkę okładki powyżej